Imanuel

Artist: JPCC Worship
Category: Worship

D  G  D/F#  Em7
D  G  D/F#  Em7

[Verse 1]
 D        G
Bapa kudatang dan berserah
  F#m   Bm    Em7    Asus
Kunyata - kan ‘Kau yang berkuasa
D    D+/F#   G
Dalam gelap ‘Kau setia
   F#m   Bm    Em7  Asus
‘Kau caha - ya hidupku

[Chorus]
     G       A/G
'Kau kuatkan, aku bertahan
     F#m      Bm
'Kau harapan dalam kesesakan
     Em7      F#m  Bm
‘Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan
  Em   A     D
Engkau Allah Imanuel

[Instrumental]
D  G  D/F#  Em7

[Verse 2]
 D         G
Bapa kudatang 'tuk menyembah
  F#m   Bm    Em7   Asus
Kunyata - kan ‘Kau yang bertahta
D     D+/F#  G
Dalam lemah ‘Kau sempurna
   F#m   Bm   Em7  Asus
‘Kau caha - ya bagiku

[Chorus] 2X [...]

[Bridge] 3X
 A     D
Imanuel, Imanuel
  A     D
Engkau besertaku
 A   A/G  D/F#
Imanu - el, Imanuel
  Em      A   D
Engkau Allah besertaku

[Chorus] [...]

[Final Chorus]
     G       A/G
'Kau kuatkan, aku bertahan
     F#m      Bm
'Kau harapan dalam kesesakan
     Em7      F#m  Bm
‘Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan
  Em   A     D/F#   G
Engkau Allah Imanuel

[Outro]
  Em   A     D/C   G/B
Engkau Allah Imanuel
  Em   A     D
Engkau Allah Imanuel